Camilla & Mathias

July 21, 2018

Camilla & Mathias gifte sig i Uppsala kring vänner & familj.

De vigde sig i vackra Trädkyrkan Berthåga, en utomhuskyrka med himmeln som tak.

Mottagningen hölls på Norrlands nation, en gigantisk festlokal i mitten av Uppsala.

Det var en fantastiskt fin dag, med korta regnfall på förmiddagen - men just när vigseln var schemalagd att börja så klarnade himmeln upp sig och solen tittade fram.

Fotografer för dagen var Liisa Eelsoo och Emelie Gustafson.

Fler bröllop

Drömmen av ett bröllop i ett slott uppfylldes, och dagen kunde inte blivit bättre.

Emma & Rikard gifte sig i hjärtat av Västerås.

Golnosh & Tord gifte sig en varm sommardag i hjärtat av Göteborg. Skansen Lejonet erbjöd både vigsel och mottagning.